Hur västeråsarna använder rutavdraget

Rutavdraget är något som har varit uppskattat av många. Avdraget har använts flitigt och gjort att många firmor, både mindre och större, har fått ett större kundunderlag. Många hävdar att många städfirmor och liknande inte ens hade funnits idag om det inte vore för det här avdraget.

Rutavdraget använts flitigt även i Västerås, även om det är i Stockholm som det brukas allra flitigast. Användandet av avdraget lockar ännu fler sedan 2016 då regelverket utvidgades. Idag omfattas även till exempel flyttjänster, så som flyttstädning och flytt av bohag, samt vissa IT- och många trädgårdstjänster. Men hur många är det egentligen som använder rutavdraget i Västerås? Svaret får du nedan.

All statistik är hämtad från Statistiska Centralbyrån och den senaste uppdateringen, vid skrivtillfället, var den andra januari.

Antalet köpare

Antalet köpare växte kraftigt 2009 – så långt tillbaka som statistiken som används här sträcker sig. Under 2009 var det nämligen 2 026 köpare. Året efter hade detta mer än fördubblats, då hela 5 520 stycken i Västerås använde rutavdraget. Antalet Västeråsare som använde avdraget fortsatte att växa stadigt. År 2011 var det 6 968 köpare, 2012 var det 7 965 och 2013 var det nästan tiotusen, då närmare bestämt 9 314 boende i Västerås använde rutavdraget.

2014 och 2015 finns inte statistiken tillgänglig för Västerås. Kollar man dock på andra kommuner, där statistiken finns, fortsatte antalet köpare att växa under både 2014 och 2015. Således kan man ana att så även skedde i Västerås. Under 2016 finns statistiken åter tillgänglig för hur västeråsarna använde RUT, och nu var antalet köpare uppe i 12 510. Det här kan jämföras med 2013 då 9 314 i kommunen använde avdraget.

Beloppen

Beloppen har även dem ökat kraftigt. Under 2009 noterades ett belopp på 4 806 081 kronor. Redan år 2010 hade denna summa växt till hela 21 286 601 kronor. Beloppet fortsatte att växa stadigt därifrån, och under 2016 kunde ett totalbelopp på 54 632 190 kronor noteras.

Hur rutavdraget har förändrats

Kanske spelar det utvidgade regelverket in i ökningen. När tjänster som flyttfirmor, flyttstädning och många trädgårdstjänster började omfattas, är det naturligt att även fler har börjat använda sig av avdraget. Samtliga områden är något som det har funnits många önskemål om att kunna tillämpa rutavdraget. Särskilt flyttjänster och flyttstädning är alltid aktuellt.

Just flyttstädning har dock varit avdragsgillt sedan tidigare. Dock begränsades rutavdraget något den första januari 2016. Då begränsades regelverket för städning till att endast innefatta enklare städning och rengöringsarbete. Flyttstädning klarade dock sig, och ansågs tillhöra denna kategori.

23 Feb 2017