Asbestsanering i Västerås

Om du behöver asbestsanering i Västerås, ska du anlita ett företag med erfarenhet och som är certifierat. Asbestsanering måste utföras med skyddsutrustning.

Från mitten av 1950-talet och tjugo år fram i tiden byggdes många hus med asbest i såväl fasader som isolering. Numera är asbest helt förbjudet att använda vid nybyggnation av hus. Tänker du renovera ett hus som innehåller material med asbest? Då måste du först anlita en expert för att sanera ditt hus från asbest.

Asbestsanering får bara utföras av certifierade företag. Orörd asbest är i och för sig ofarlig, men så fort du rör i asbest frigör du damm som är mycket hälsovådligt. Inandning gör att dina lungor skadas. Vid sanering av asbest används speciella masker och skyddskläder.

Steg vid asbestsanering i Västerås

Arbetsmetoderna vid asbestsanering är utformade för att ge maximal säkerhet för den som utför arbetet och för dig som husägare. Först görs en miljöutredning och en provtagning. I detta skede kartläggs om det finns asbest i ditt hus och i så fall var. Därefter kan du behöva göra en ansökan till myndighet för att genomföra saneringen. En sådan ansökan får du hjälp av saneringsföretaget att upprätta.

Saneringsarbetet inleds med att ett område spärras av för att inte damm ska sprida sig. Säkerhets- och luftslussar sätts upp för att skapa ett undertryck. För sanering av asbest i Västerås anlitar du ett certifierat företag. När arbetet är klart, ser företaget till att material med asbest transporteras iväg till godkänd anläggning för deponi av miljöfarligt avfall.

14 Sep 2022