Förebyggande hälsoundersökning i Västerås

Det finns fler anledningar att göra hälsoundersökningar än att ta reda på hur man mår. Med hälsoundersökningar i Västerås kan man hjälpa personalen till ett friskare och sundare liv.

Rut stod i startgroparna för att bli VD för ett företag i Västerås. Det var en tjänst hon länge velat ha men samtidigt varit lite rädd för. Skulle hon vara bra nog? För de anställda var det en självklarhet att hon skulle få posten. De visste att de nu skulle få en VD med hjärtat på rätta stället, samtidigt som det inte innebar att hon var mesig på något vis.

En av de första åtgärderna hon ville lägga fram för styrelsen var att gå med i en företagshälsovård. Då skulle de anställda få göra en hälsoundersökning i Västerås som ett led i ett nytt tänk om personalvård.

Uppskattad hälsoundersökning

Vid hälsokontrollerna skulle personalen fylla i en enkät om sina vanor, och ett EKG skulle tas tillsammans med blodprover. Hälsokontrollerna var återkommande vartannat år. Personalen skulle ha möjlighet att boka tid hos läkare på företagshälsovården vid behov. Det kunde handla om att någon hade diabetes och behövde kostrådgivning för att få koll på sitt blodsocker, men det kunde även vara en anställd som ville ha hjälp med sin övervikt. Varje fall skulle utvärderas eftersom.

Till hennes lycka gillade alla i styrelsen idén och den kunde delges de anställda. Den nya förmånen blev mycket väl mottagen och Rut visste att det skulle gynna alla i längden. Även företaget, som med åtgärden förhoppningsvis skulle se minskade sjukskrivningar.

24 Feb 2022